Yayınlar

Op.Dr.Fatma Bilge Öğütçüoğlu kimdir?
16/10/2017
Kadınlarda Meme Hastalıkları ve Meme Kanseri
16/10/2017

Yayınlar

Araştırmalar ve Yayınlar

Tıpta Uzmanlık Tezi : Endometrial Kavitede Yer Kaplayan Lezyon Nedeniyle Anormal Uterin Kanaması Olan Hastalarda Salin İnfüzyon Doppler Sonohisterografinin Tanısal Yeri, 2013.

 

Bilimsel Yayınlar

– Diagnostic utility of saline infusion doppler sonohysterography in endometrial mass lesions.
Ogutcuoglu Bilge, Karadag Cihan, Inan Cihan, Dolgun ZN, Yoldemir A, Aslanova L
Pak J Med Sci. 2016 Mar-Apr;32(2):284-8
doi: 10.12669/pjms.322.9452

– Histerektomi Sonrası Gelişen Ovaryan NematodThe Ovarian Nematode After the Hysterectomy: Case Report
Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Ahmet GÖÇMEN, Zeliha Leyla CİNEL
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;25(2):121-124
Doi: 10.5336/gynobstet. 2014-38975

– Abdominal Duvarda Gelişen Nekrotizan Fasiitin Vacum Asiste Closure Sistem İle Tedavisi Treatment of Abdominal Necrotizing Fasciitis With Vacuum Assiste Closure System: Case Report
Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Cihan AĞALAR, Burcu YILMAZ HANEGE
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst
Doi: 10.5336/gynobstet.2015-49300

– Caesarean Scar Ectopic Pregnancy: Discussion of 7 Cases with Literature Reviews Yedi Olgu ile Sezaryen Skar Yeri Gebeliklerinin Literatür Eşliğinde Tartışılması
Ahmet GÖÇMEN, Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Burcu YILMAZ HANEGE
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2016;26(3):134-140
Doi: 10.5336/gynobstet.2016-51385

– Erken ve geç preeklampsinin sıklığı ve fetomaternal sonuçları: Türkiye’ nin kalabalık metropol kenti İstanbul’da bir üçüncü düzey merkezin deneyimleri (The frequency and fetomaternal outcomes of early- and late-onset preeclampsia: The experience of a single tertiary center in the bustling metropolis of Turkey; İstanbul).
Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz Duran, Sedef Rukiye Kabaca Kılıç, İlke Topdağı Aydın, Fulya Gökdağı, Ahmet Göçmen
Med Med J. 2015; 30(4): 163-169
DOI: 10.5222/MMJ.2015.163

– Ovaryan Matür Kistik Teratom (Dermoid Kist) Olgularında Preoperatif Tümör Belirteçleri ve Bu Belirteçlerin Ovaryan Matür Kistik Teratomun Boyutu ile Korelasyonu Preoperative Tumor Markers and Correlation of These Markers with Cyst Size of Ovarian Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst) in Ovarian Mature Cystic Teratoma Cases
Kadir GÜZİN, Erhan KARAALP, Oguz GÜRGEN, Necdet SÜER, Bilge ÖGÜTÇÜOGLU, Gökçen ÖRGÜL Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012;22(4):216-219
Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29317

– Retrospective Analysis of One Year-Cesarean Sections in a Tertiary Hospital in Turkey:Various Indications of the Unwritten in the Literature and Intraoperative Surgical Morbidites Türkiye’de Bir 3. Basamak Hastanesinde Bir Yıllık Sezaryenlerin Retrospektif Analizi: Literatürde Yazılı Olmayan Çeşitli Endikasyonları ve İntraoperatif Cerrahi Morbiditeleri
Erhan KARAALP, Neşe YÜCEL, Ali Fuat DEMİRCİ, Bilge ÖĞÜTÇÜOĞLU, Gökçen ÖRGÜL, Hacer KAVAK, Eylem KARAALP
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;23(1):15-18
Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29700

– First Trimester Pregnancy Complicated with Bilateral Ovarian Abscess: Case Report Bilateral Ovaryen Apse ile Komplike Olmuş Birinci Trimester Gebelik
Erhan KARAALP, Neşe YÜCEL, Fatma Bilge ÖĞÜTÇÜOĞLU
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;23(1):36-38
Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29573

– Coexistence of Tubo-Ovarian Abscess with Adnexal Torsion in a Virgin Patient with a History of 10 cm Endometrioma: Case Report 10 cm Endometrioma Öyküsü Olan Bir Virgo Hastada Tuboovaryen Apse ve Adneksiyel Torsiyon Birlikteliği
Erhan KARAALP, Neşe YÜCEL, Fuat DEMİRCİ, Esra AYDIN, Bilge ÖĞÜTÇÜOĞLU, Birgül KARAKOÇ
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;23(1):39-42
Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29939

– İlk Trimester Gebeliklerde Subklinik Tiroid Fonksiyon Bozuklukları ve Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi (Subclinical Thyroid Dysfunction In The First Trimester And Effects On Obstetric Outcomes)
Sedef KABACA, Halenur BOZDAĞ, Fatma Bilge Selvi ÖĞÜTCÜOĞLU, Fulya GÖKDAĞLI, Hacer KAVAK, Necati Cihan TANYOLAÇ.
Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016; Volum:13, Sayı:4, Sayfa: 143-147

– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011 yılı doğumlarının doğum öncesi ve doğum sonrası hemoglobin-hematokrit değerlerinin karşılaştırılması ve anemi insidansı
Erhan Karaalp, Neşe Yücel, Bilge Öğütcüoğlu, Gökçen Örgül, Hacer Kavak, Eylem Karaalp
Göztepe Tıp Dergisi 2013;28(2):79-82
Doi: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.079

– Postpartum Rezolution Time of Proteinuria is a Good Predictor For Poor Maternal Outcomes in Preeclampsia
Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Selvi Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz, Canan Satır Özel, Kemal Sandal, İlke Mungan Akın, Ahmet Göçmen
Nobel Med 2017;13(2):57-62

 

Poster sunumları

– 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 A Rare Case: Uterine Cervix Metastasis of Myxopapillary Ependymoma in the Spinal Cord Kadir Güzin1, Abdullah Aydın, Halenur Bozdag, Sadık Şahin, Şeyma Özkanlı, Fatma Bilğe Ögütcüoğlu, Canan Satır, Ahmet Göcmen PP-002

– 3. Üreme Tıbbı Konresi 5-9 Ekim 2011 Titiz Muayene Erken Tanı: Spontan Heterotopik Gebelik Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Temel Tan, Flora Çitgez Rüya, Neşe Yücel, P-38

– 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 9-13 Mayıs 2012 Metotreksat tedavisi uygulanan ektopik gebelik olgularının risk faktörlerinin ve uygulanan metotreksat tedavisinin başarı oranlarının retrospektif analizi Dilek Turğut Kestane, Neşe Yücel, İsmail Kestane, Gamze Yetim Erdem Fikret Gökhan Göynümer, Temel Tan, Bilge Öğütcüoğlu PP-75

– 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 9-13 Mayıs 2012 Adneksiyel Kitle Değerlendirilmesinde Malignensi Risk İndeksi İsmail kestane, Temel Tan, Neşe Yücel, Fikret Gökhan Göynümer, Kadir Güzin, Dilek Turğut Kestane, Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Halenur Bozdağ PP-211

– 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 9-13 Mayıs 2012 Alobar Holoprozensefali 3D/4D Ultrasonografi ve Genetik Temel Tan, Neşe Yücel, Fikret Gökhan Göynümer, Ebru Zemheri, Kadir Güzin, Filiz Özen,Fatma Bilge Öğütcüoğlu PP-239

– 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 9-13 Mayıs 2012 Gebelik Ovarian Abse ve Organ Koruyucu Yaklaşım Temel Tan, Neşe Yücel, Fikret Gökhan Göynümer, Ergün Bilgiç, Gamze Yetim Erdem, Erhan Karaalp, Fatma Bilge Öğütcüoğlu PP-272

– 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi 9-13 Mayıs 2012 Meckel-Gruber Sendromu Prenatal Tanı Temel Tan, Neşe Yücel, Fikret Gökhan Göynümer, Cihan Karadağ, Halenur Bozdağ, Burcu Yılmaz, Fatma Bilge Öğütcüoğlu PP-350

 

 

WeCreativez WhatsApp Support
Anında Randevunuzu oluşturabilirsiniz...
Merhabalar, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?